04 mar 2019

Lagmesterskap grovfelt

Lagmesterskap grovfelt blir arrangert søndag 31. mars. Første lag skyter kl 1600, lag 2 ca kl 1700. Avsluttende finale.
Dette er samme dag som Tørrskoddfelten. De som skal skyte LM felt, må derfor sørge for å være tidlig nok ferdig på Falken slik at de rekker opp til LM (husk det ved påmelding). Det er utarbeidet en liste over hvem som har ansvaret for å arrangere lag 1 på LM, den finner du under medlemsinfo. De som skyter i lag 1 blir automatisk med i arrangørstaben for lag 2.

LM felt blir kjørt på samme feltopplegg som Tørrskoddfelten dagen i forveien. For dem som skyter i V65 og V73, blir det LM finfelt sammen med ungdomsutvalget (annonseres senere).

[top]