02 jan 2019

Medlemskontigent 2019 – les dette!

Vil du spare skytterlaget for kr 22,- i innkrevingskostnader pr medlem på kontingent? Da kan du lese videre.

Du kan spare laget for kostnader om du på eget iniatiativ betaler kontingenten innen utgangen av januar til konto 4776.18.07710. En gang etter 1. februar blir det sendt ut krav til de som ennå ikke har betalt, noe som utløser kostnader. Kontingenten er kr 150,- for rekrutteringsklassene (tom Eldre Junior) og kr 300,- for voksne/øvrige.

For familier maks kr 600,- til sammen (mor, far, barn i rekr.klassene).

Husk å merke innbetalingen med navn eller SkytterID. Medlemskort kan den enkelte senere skrive ut i MittDFS. Vi oppfordrer også den enkelte å sjekke at rett mobilnummer og/eller epost-adresse ligger riktig i sin profil, da disse data vil bli benyttet i innkrevingen av kontingent.

Dersom du ønsker medlemskort skrevet ut, kan du selv gjøre dette på profilen din på «mitt DFS» etter at kontigent er betalt.

[top]