25 apr 2019

Tørrskoddfelten 25. mai – komiteliste

Målselv Skytterlag har bestemt seg for å kjøre Tørrskoddfelten 2019 på nytt, etter at forrige forsøk (30. mars) bokstavelig ble tatt av vinden og snøfokket. Vi arrangerer defor stevnet på nytt lørdag 25. mai. Det er utarbeidet ny komiteliste, og den finner du her under medlemsinfo.

Vi har valgt å ha ett lag på grovfelt kl 0900, primært for funksjonærer. Deretter har vi bare et skift med funkjsonærer resten av dagen, da vi ikke hadde nok tilgjengelig personell til å få to skift. Stevnet kommer uansett ikke til å vare så mange timer. Så derfor; er du funksjonær og skal skyte grovfelt, meld deg på i laget kl 0900.
Dersom du ikke kan stille opp, må du selv skaffe kvalifisert stedfortreder. Gi uansett beskjed til Tor Olav Gravrok ved bytting.

Det vil bli arrangert LM grovfelt etter at Tørrskoddfelten er ferdig. Nærmere tidspunkt kommer etter hvert, men hold av tid til dette også!

[top]